RSS
sobota, 03 marca 2012
Wisi na krzyżu1. Wisi na krzyżu Pan Stwórca nieba, 
Płakać za grzechy, człowiecze potrzeba. 
Ach! ach! na krzyżu umiera, 
Jezus oczy swe zawiera.

2. Najświętsze członki i wszystko ciało, 
Okrutnie zbite, na krzyżu wisiało. 
Ach! ach! dla ciebie człowiecze, 
Z boku krew Jezusa ciecze.

3. Ostrą koroną skronie zranione, 
Język zapiekły i usta spragnione. 
Ach! ach! dla mojej swywoli 
Jezus umiera i boli.

4. Woła i kona, łzy z oczu leje, 
Pod krzyżem Matka bolesna truchleje. 
Ach! ach! sprosne złości moje, 
Sprawiły te niepokoje.

5. Więc się poprawię, ty łaski dodaj, 
Życia świętego sposób mi podaj. 
Ach! ach! tu kres złości moich,
Przy nogach przybitych twoich.

6. Tu z Magdaleną będę pokutować, 
I za me grzechy serdecznie żałować. 
Ach! ach! zmiłuj się nademną, 
Uczyń miłosierdzie ze mną.

7. Rozbrat obłudny świecie wypowiadam, 
Grzechów się moich szczerze wyspowiadam. 
Ach! ach! serdecznie żałuję, 
Bo cię Boże mój miłuję.

8. Niech ciałem Twoim będziem zasileni,
Przed zgonem życia a z mąk wyzwoleni,
Ach, ach, Twoje to są słowa,
Że nas od zguby zachowa

9. Ten pokarm Ciała Jezu Chryste Panie
Niech nas wolnymi od grzechu zastanie,
Ach, ach, daruj wszelkie skazy
Grzechów, do najmniejszej zmazy

10. Bądź nam miłościw, daruj wszelkie winy,
Przyjm dusze nasze, w niebieskie krainy,
Ach, ach, tam to się radować,
Będziem, za łaski dziękować.

08:35, svetomir
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 01 marca 2012
Jużem dość pracowałJużem dość pracował dla Ciebie człowieku,
Trzydzieści lat i trzy na tym nędznym świecie;
Pójdę... do Jerozolimy, Co o mnie pisano,
to wszystko wykonam.

Już się dokończyło me pielgrzymowanie,
Już teraz zawieram moje nauczanie;
Już chcę sprawę zbawienia dokonać,
Idźcie, ucznie moi, wieczerzą gotować.

Jeszcze ja raz z Wami do stołu usiędę,
Chleb w Ciało, wino w Krew mą własną przemienię;
Na pamiątkę mego umęczenia
Zakład wam zostawię mego rozłączenia.

Gdzie się obrócić mam? Już mnie Judasz wydał;
Mój własny apostół żydów na mnie zwołał;
Pójdę Bogu w Ogrojcu się modlić,
Gdzie dla cię człowiecze, krwią się będę pocić.

Już żadnéj pociechy więcej mieć nie będę,
We wszystkich ciężkościach ponurzony będę;
Me wzdychanie i płacz nie pomoże,
Smutna dusza moja aż do śmierci będzie.

Zła rota żydowska już mnie pochwyciła,
Gdzie ją Judaszowa lichwa przywabiła:
Już w powrozy okrutnie mnie wiążą,
Po ziemi mnie włócząc o nię uderzają.

Jużci mnie przywiedli do sądu Annasza,
Odtąd mnie powiedą aż do Kaifasza;
Tam mnie sądzą a niesprawiedliwie,
Gdzie mnie uderzają w policzek zelżywie.

Fałszywi świadkowie przed Piłatem świadczą,
Iżem zwodzicielem, wszyscy na mnie skarżą;
Ach niestetyż! już krew wszędzie ciecze,
Z wielu tysięcy ran, dla ciebie człowiecze.

W koronę cierniową już mnie przystroili,
Którą mi gwałtownie na głowę wcisnęli;
Więc na Piłata wszyscy wołają:
Weźmij, ukrzyżuj Go! strasznie powtarzają.

Lepiej że wypuścisz łotra Barrabasza,
Nimbyś nam zostawił żywego Jezusa
Którego my na śmierć chcemy wydać,
Z ciebie pożądamy, daj Go ukrzyżować.

Rzekł Piłat do żydów: Tén człowiek niewinny,
Bom Go na śmierć skazał takiéj nie ma winy;
Lecz gdy Go wydam z waszej przyczyny,
To krew Jego na was i na wasze syny.

Króla chwały wiecznéj już na śmierć prowadzą,
Duszo ma, nad Zbawcą miéj litość serdeczną!
Oto jak nogi pod Nim klękają,
Że już nie może stać, lecz Go kacia pchają.

O góro wysoka, góro Kalwaryjska!
Drogo kamienista, jak ta chwila ciężka;
Już nie mogę w mdłości krzyża unieść:
Ach Szymonie pomóż! na górę go donieść.

Krzyż ze mnie złożyli, na nim mnie położą,
Mordercy okrutni gwoźdźmi mnie przerażą;
Już ręce i nogi rozciągnione,
I tak ciało moję z krzyżem wydźwignione.

Już wiszę na krzyżu a w boleściach wołam,
Z swoja miłą Matką żałośnie się żegnam;
Już krew, wodę toczę, o grzésznicy!
Z boku dla ciebie to, na twoje obmycie.

Jużem dla twéj umarł człowiecze miłości,
Patrz jak wielkie moja Matka ma boleści;
Piastując mnie po śmierci na łonie,
Od żalu zalane mając łzami skronie.

Uważ, com człowiecze, ucierpiał dla ciebie,
Nadgródź miłość moję, daruj mi się siebie;
Pełnij wolę Ojca niebieskiego,
Grzechu, zań cierpiałem, nie miłuj żadnego.

Ale czyń pokutę, póki życia twego,
Miłuj cnotę, oczyść się z kwasu starego,
Umrzyj światu, umorz złe skłonności,
Tak szczęśliwie dojdziesz do wiecznej radości.

Tekst za:

http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=875&Itemid=43

 

09:23, svetomir
Link Dodaj komentarz »
środa, 29 lutego 2012
Maronicka Msza Święta z okresu Wielkiego Postu

09:39, svetomir
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 28 lutego 2012Jezu Chryste, Panie miły,
Baranku bardzo cierpliwy:
Wzniosłeś na krzyż ręce swoje,
za niesprawiedliwość moję.

Płacz Go, człowiecze mizerny,
patrząc jak jest miłosierny;
Jezus na krzyżu umiera,
słońce jasność swą zawiera.

Pan wyrzekł ostatnie słowa,
zwisła mu na piersi głowa;
Matka pod nim frasobliwa
stoi z żalu ledwie żywa.

Zasłona się potargała,
ziemia rwie się, ryczy skała;
Setnik woła: Syn to Boży!
Tłuszcza wierząc sobą trwoży.

Nakoniec Mu bok przebito,
Krew płynie z wodą obfito;
Żal nasz dziś wyznajem łzami,
Jezu, zmiłuj się nad nami.

Tekst za:

http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=867&Itemid=43

10:41, svetomir
Link Komentarze (1) »
poniedziałek, 27 lutego 2012
40 days and 40 nights - anglikański hymn wielkopostny

07:56, svetomir
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 26 lutego 2012
Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz

 

 1. Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz w Ogrójcu zekrwawiony!
Tam Cię anioł w smutku cieszy,
skąd był świat pocieszony.
Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. x2

2. Ach mój Jezu, co za boleść cierpisz w ostrej koronie!
Twarz najświętsza zekrwawiona,
głowa wszystka w krwi tonie.
Przyjdź, mój Jezu... x 2

3. Ach mój Jezu, jakeś srodze do słupa przywiązany,
Za tak wielkie grzechy nasze
okrutnie biczowany.
Przyjdź, mój Jezu... x 2

4. Wychodzisz, mój drogi Jezu, na górę Kalwaryjską,
Trzykroć pod ciężarem krzyża
upadasz bardzo ciężko.
Przyjdź, mój Jezu... x 2

5. A gdy, mój najmilszy Jezu, na krzyżu już umierasz,
Dajesz ducha Ojcu w ręce,
grzesznym niebo otwierasz.
Przyjdź, mój Jezu... x 2

6. Ach, mój Jezu, gdy czas przyjdzie, że już umierać trzeba,
Wspomnij na swą gorzką Mękę,
nie chciej zawierać nieba.
Przyjdź, mój Jezu... x 2

7. A gdy, mój najmilszy Jezu, na straszny sąd staniemy,
Zmiłujże się nad duszami
w czyśćcu zostającymi.
Wieczny pokój /3x/ daj im, Panie, w niebie odpoczywanie. x2

 

Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz
Laudate.pl - Dzieło Św. Królowej Jadwigi - 26.02.2012.
? Laudate.pl - Dzieło Św. Królowej Jadwigi
11:32, svetomir
Link Dodaj komentarz »
sobota, 25 lutego 2012
Bądź mi litościw, Boże nieskończony

 

1. Bądź mi litościw, Boże nieskończony, Według wielkiego miłosierdzia Twego, Według litości Twej niepoliczonej Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.

2. Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny, Oczyść mię z brudu, w którym mię grzech trzyma, Bo ja poznaję wielkość mojej winy, A grzech mój zawsze przed mymi oczyma.

3. Odpuść przed Tobą grzech mój popełniony, Boś przyrzekł, że ta kary ujdzie głowa, Którąć przyniesie grzesznik uniżony, By nie mówiono, że nie trzymasz słowa. 

4. Wspomnij, żem w grzechu od matki poczęty, Stąd mi zła skłonność; chociaż z drugiej strony, Że lubisz prawdę Twej mądrości świętej I Twych tajemnic jestem nauczony. 

5. Jak trędowatych mię pokropisz zielem, Serce me nad śnieg będzie wybielone; Tak uszy moje napełnisz weselem I pocieszą się kości poniżone. 

6. Odwróć Twarz Twoją od przestępstwa mego I wszystkie moje pomaż nieprawości, Stwórz serce czyste, warte Boga swego, A ducha prawdy w moje wlej wnętrzności. 

7. Nie oddalaj mię od ojcowskiej twarzy, Nie chciej mi bronić Twojego natchnienia; Wróć radość, którą niewinność nas darzy, I racz mię w duchu utwierdzić rządzenia. 

8. Chciej mi otworzyć usta moje, Panie, Bym śpiewał chwałę Twojego Imienia; Jeśli chcesz ofiar, wszak na nie mię stanie, Lecz nie tak miłe są całopalenia. 

9. Ofiara Bogu: żalem zdjęta dusza, Serce skruszone i upokorzone, To do litości najprędzej Go wzrusza, Te dary miłe, przed Nim położone. Amen.

09:53, svetomir
Link Dodaj komentarz »
piątek, 24 lutego 2012
Rozważ to dobrze, czyli myśli zbawienne dla dobrych i złych Rozważania na Wielki Post

Rozważ to dobrze
Laudate.pl - Dzieło Św. Królowej Jadwigi - 24.02.2012.
Laudate.pl - Dzieło Św. Królowej Jadwigi

 

08:00, svetomir
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 23 lutego 2012
Chants of Great Lent -prawosławne śpiewy postne

07:40, svetomir
Link Dodaj komentarz »
środa, 22 lutego 2012
Trzeci sezon blogu Prawdziwy Wielki Post

Wzorem lat ubiegłych od Środy Popielcowej, to jest od dnia dzisiejszego zaczynam prowadzenie kolejnej, trzeciej już edycji mojego blogu wielkopostnego Prawdziwy Wielki Post. Podobnie jak w latach poprzednich, będę pisał przedewszystkiem o wielkopostnych modlitwach i nabożeństwach. Nie ograniczę się do tradycji łacińskiej, lecz sięgnę też do bizantyjskiej i anglikańskiej a sporadycznie także do innych.

16:47, svetomir
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 10 kwietnia 2011
Lamentacja smoleńska (na motywach Jacka Kaczmarskiego)

Zapłakały brzozy przenikliwym głosem

Zapłakały brzozy nad narodu losem

Zapłakały brzozy, zapłakały wierzby

Olchy, jarzębiny, graby, buki, dęby

 

To nie pole bitwy, to nie grób zarazy

Każde z ciał na ziemi ma ma inne urazy

Narodu polskiego najlepsi synowie

Krwią swą użyźnili to mgliste pustkowie

 

Drzewa są świadkami, świadkami niemymi

Wiedzą, jak się stało, że leżą na ziemi

Ci, co hołd zdradzonym oddać polecieli

Lecz nic nie powiedzą, chociażbyśmy chcieli

 

Nic nam nie powiedzą, tylko łkają z cicha

Dla nas z tego płaczu pociecha jest licha

Póki nad swym losem nie zapłaczem sami

I o jego zmianę sami nie zadbamy

 

Jeśli nad grobami toczyć będziem waśnie

Wrogowie się z tego cieszyć będą właśnie

Chcąc uczcić ofiary tamtej katastrofy

Trzeba nam się zabrać ostro do roboty

 

Trzeba winnych znaleźć, trzeba ich ukarać

Lecz stukrotnie bardziej należy się starać

O to, by się nigdy to nie powtórzyło

Co w smoleńskim lesie wiosną się zdarzyło

 

Uczcijmy ofiary nie setką pomników

A mądrym wyborem takich polityków

Którzy dobro kraju będą mieć na względzie

A wtedy niechybnie w Polsce lepiej będzie.

 

O mglistym brzasku, w smoleńskim lasku

Spadł nasz samolot na ziemię.

 

08:10, svetomir
Link Dodaj komentarz »
sobota, 09 kwietnia 2011
Attende Domine

Mozarabski spiew postny "Attende Domine".

21:37, svetomir
Link Dodaj komentarz »
piątek, 08 kwietnia 2011
"Media vita in morte sumus" Mikołaja Gomberta

 

Postne responsorium Media vita Mikołaja Gomberta w wykonaniu chóru koscioła Notre Dame z Nowego Jorku.

 

 


Quem quaerimus adiutorem nisi te, Domine? Qui pro peccatis nostris iuste irasceris. Sancte Deus, sancte fortis, sancte et misericors Salvator noster amarae morti ne tradas nos."
"Media vita in morte sumus,

20:36, svetomir
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 07 kwietnia 2011
Abeer Nehme -"Ya rabbal kouwwat"

Syriacki hymn postny  "Ya rabbal kouwwat" w wykonaniu libańskiej spiewaczki Abeer Nehme.

19:23, svetomir
Link Dodaj komentarz »
środa, 06 kwietnia 2011
Muzyka jednogłosowa w Płocku

FMJ

Muzyka jednogłosowa jest w szeroko rozumianym europejskim kręgu kulturowym ściśle powiązana z sacrum. Monodia panuje w tradycyjnej muzyce liturgicznej wszystkich z jednym wyjątkiem starożytnych Kościołów chrześcijańskich, a także głównych nurtów judaizmu i islamu. Bez zrozumienia monodii nie da się zrozumieć religii chrześcijańsko-sakramentalnej, a bez zrozumienia tejże religii nie da się zrozumieć Europy. Dlatego też, odbywający się w tym roku już po raz siedemnasty, Festiwal Muzyki Jednogłosowej w Płocku jest, pomimo swej niewątpliwej niszowości, ważnym wydarzeniem kulturalnym, o którym warto przypominać, co też niniejszym czynię, umieszczając tę imprezę już na stałe w moim cyklu festiwalowym. Ponizej, jak zwykle, program tegorocznej edycji, za stroną festiwalową.

FMJ

12:19, svetomir
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 05 kwietnia 2011
Anuna - Media Vita

Postne responsorium Media vita w wykonaniu zespołu Anúna

"Media vita in morte sumus,
Quem quaerimus adiutorem nisi te, Domine? Qui pro peccatis nostris iuste irasceris. Sancte Deus, sancte fortis, sancte et misericors Salvator noster amarae morti ne tradas nos."

09:27, svetomir
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 03 kwietnia 2011
Modlitwa wielkopostna ze starego modlitewnika

modlitwa

18:28, svetomir
Link Dodaj komentarz »
środa, 30 marca 2011
Msza szalonego kapelusznika

kapelusznik

W niedzielę szóstego marca miałem okazję uczestniczyć we Mszy Świętej z Udziałem Dzieci w kościele parafialnym pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Rybniku. Unikam zasadniczo udziału w takich Mszach, gdyż nie lubię infantylizacji religii w ogólności, a liturgii w szczególności. Ta konkretnie celebracja nie była jednak taka zła, jak się obawiałem i oprócz licznych minusów, miała również wiele plusów, zwłaszcza na tle innych "Mszy dziecięcych". Pozwolę sobie wyliczyć jedne i drugie, poczynając od plusów.

 

Oto więc owe plusy:

-części stałe, w tym pierwsza forma aktu pokutnego, były normalne, tak jak w mszale, a nie zastąpione infantylnymi wierszykami.

-Czytania obsługiwali dorośli lektorzy w albach, śpiewał diakon.

-Jedna czwarta śpiewów w czasie Mszy to tradycyjne pieśni kościelne.

-Treść kazania była katolicka i dostosowana do okresu liturgicznego, czyli przedpościa. Mówiono o grzechu, który przedstawiony został jako wewnętrzny brud, o konieczności oczyszczenia z tegoż w Sakramencie Pokuty, o wartości wielkopostnych praktyk pobożnych, takich jak Droga Krzyżowa, czy Gorzkie Żale.

 

Minusów jest niestety więcej:

-Forma kazania. Nie mam oczywiście nic przeciwko kazaniu w formie rozmowy kilku kapłanów, rozmieszczonych w różnych miejscach kościoła. Jest to przecież jak najbardziej katolicka, tradycyjna i starodawna praktyka, sięgająca swoimi korzeniami czasów głębokiego średniowiecza. W wielu starych kościołach możemy znaleźć po dwie, a nawet po trzy ambony. Oczywiście wolałbym, żeby byli oni w komżach i stułach, a nie samych tylko sutannach, ale w dzisiejszych czasach totalnego rozwolnienia w Kościele i z sutanny należy się cieszyć. Bardziej już niepokoją wprowadzone do kazania elementy spektaklu teatralnego. Co prawda, to również nic nowego, bo w Kościele przedtrydenckim zdarzało się to nieraz, ale z takimi elementami trzeba być bardzo ostrożnym, aby nie naruszały one powagi miejsca. W czasie omawianej Mszy powaga ta została niestety mocno naruszona. W kaznodziejskiej inscenizacji została wykorzystana postać brudnego mężczyzny w kapeluszu. To, że był on brudny, jest w pewnym sensie usprawiedliwione, bo wynikało wprost z fabuły kazania. Chodziło o ukazanie ciągu analogij między brudem zewnętrznym, a brudem wewnętrznym, a następnie pomiędzy myciem ciała, a sakramentem Pokuty i tak dalej. Z tejże fabuły nie wynikało jednak nic, co usprawiedliwiałoby ustrojenie delikwenta w kapelusz. Mężczyzna noszący kapelusz, czy inne prywatne nakrycie głowy w kościele, a szczególnie podczas trwania Mszy Świętej, ciężko obraża Pana Boga, bez dwóch zdań.

-Modlitwa wiernych w formie spontanicznych wypowiedzi dziecięcych ochotników nie obyła się, jak można się było spodziewać, bez takich kuriozów jak "módlmy się za wszystkich świętych". Byłem przez lat kilka oazowiczem i nie uważam modlitwy spontanicznej za zło samo w sobie. Kiedyś byłem nawet jej entuzjastą. Uważam jednak, że sens jej stosowania w liturgii istnieje tylko w małych, jako tako uformowanych modlitewnie grupach, takich jak Oaza właśnie, czy Duszpasterstwo Akademickie. Stosowanie jej wśród osób nieprzygotowanych może być szkodliwe. -Użyto "II Modlitwy Eucharystycznej z Udziałem Dzieci". Jeszcze kilka lat temu nie czyniłbym z tego zarzutu, gdyż uznałbym, że lepsza już ta infantylna modlitwa, aniżeli oklepana dwójeczka, pozbawiona odniesień do Ofiary Krzyżowej Jezusa, a używana na 90% Mszy w naszym kraju. Sytuacja się jednak zmieniła. Modlitwy Eucharystyczne z Udziałem Dzieci zostały, z racji swojej infantylności, wycofane przez Stolicę Apostolską z użytku liturgicznego. Ich użycie we Mszy jest absolutnie zabronione. Byłem więc świadkiem poważnego nadużycia.

-Dwie trzecie śpiewów stanowiły nieliturgiczne piosenki wykonywane przy akompaniamencie kilku gitar przez grupkę dziewcząt stojących w prezbiterium.

-Do tego dochodzą dwa poważne nadużycia, obecne w tym kościele permanentnie, nie tylko na Mszach dla dzieci. Po pierwsze kielich trafia na ołtarz bez obowiązkowego welonu. Niekiedy zdejmują go ministranci jeszcze przy kredencji, niekiedy zaś nie ma go już od początku Mszy. Po drugie koło ołtarza stoją trzy świece, zamiast obowiązkowych dwóch, czterech lub sześciu.

 

Mszy dziecięcej na Nowinach daleko oczywiście do ekscesów ze smokiem (rzekomo przyjaznym) mających miejsce w innym mieście naszej diecezji, ale niestety równie daleko do pobożnie odprawionej Mszy Świętej, zgodnej ze wszystkimi normami liturgicznymi. Oczywiście uczestnicy nowińskiej celebracji wynieśli z niej bez wątpienia wiele łask wynikających przedewszystkiem z faktu, że była ona, podobnie jak każda Msza Święta, bezkrwawym uobecnieniem Ofiary Krzyżowej. Wiele pożytku mogą też przynieść duszom wiernych prawidłowo wygłoszone czytania, katolickie w treści kazanie, czy tradycyjne pieśni. Jednocześnie jednak wymienione nadużycia liturgiczne, mogą przynieść wiele szkód duchowych w postaci zgorszenia i osłabienia a nawet utraty wiary.

15:07, svetomir
Link Dodaj komentarz »
piątek, 18 marca 2011
Moda postna

moda postna

Zapowiadałem, że w tym roku na swoim wielkopostnym blogu ograniczę
się do tekstów i nagrań modlitw, pieśni i nabożeństw wielkopostnych. Jednak po raz kolejny przekonuję się, że zgodnie z ludową piosenką, choć to żołnierze strzelają, nie oni a Pan Bóg kule nosi. Nawinął mi się bowiem temat wielkopostny, którego szkoda by było nie poruszyć. Oto ojcowie dominikanie, przez złośliwych tropicielami zwani, wraz ze swoimi duszpasterstwami młodzieżowymi zaproponowali kolekcję mody postnej. Część środowiska tradycjonalistycznego, z którym do pewnego stopnia się utożsamiamiam, skrytykowała ten pomysł. Ja jednak uważam, że w skromnych i stonowanych, a zarazem estetycznych i eleganckich strojach postnych nie ma niczego zdrożnego.

20:25, svetomir
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 13 marca 2011
Episkopalna Wielka Litania

Anglikańska i episkopalna Wielka Litania powstała w wyniku pewnej protestanyzacji katolickiej Litanii do Wszystkich Świetych. W wielu kościołach episkopalnych jest śpiewana w INiedzielę Wilekiego Postu przed Mszą. Tekst Wielkiej Litanii, zaczerpnięty z Book of Common Prayer, mozna znaleźć tutaj.

15:01, svetomir
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 30 marca 2010
Ciemna Jutrznia Wielkiej Soboty

Wielka Sobota

Wielka Sobota

Wielka Sobota

Wielka Sobota

Wielka Sobota

Wielka Sobota

Wielka Sobota

Wielka Sobota

Wielka Sobota

10:02, svetomir
Link Dodaj komentarz »
Ciemna Jutrznia Wielkiego Piątku

Wielki Piątek

Wielki Piątek

Wielki Piątek

Wielki Piątek

Wielki Piątek

Wielki Piątek

Wielki Piątek

Wielki Piątek

Wielki Piątek

Wielki Piątek

Wielki Piątek

Wielki Piątek

10:01, svetomir
Link Dodaj komentarz »
Ciemna Jutrznia Wielkiego Czwartku

Wielki CzwartekWielki CzwartekWielki CzwartekWielki CzwartekWielki CzwartekWielki CzwartekWielki CzwartekWielki CzwartekWielki CzwartekWielki CzwartekWielki Czwartek

10:00, svetomir
Link Dodaj komentarz »
piątek, 26 marca 2010
Vexilla Regis cz. II

Następnie przekład najpopularniejszy:

1. Króla wznoszą się znamiona * Tajemnica Krzyża błyska, * Na nim życie śmiercią kona * Lecz z tej śmierci życie błyska.


 

2. Poranione ostrzem srogim * Włóczni co Mu bok przeszywa, * Aby nas pojednać z Bo-giem * Krwią i wodą hojnie spływa.

3. Już się spełnia wieczne słowo * Pieśni, co ją Dawid śpiewa * Głośną na świat cały mową, * Oto Bóg królował z drzewa.


 

4. Drzewo piękne i świetlane * Zdobne w cną purpurę Króla * Z dostojnego pnia wybrane * Święte członki niech otula.


 

5. O szczęśliwe, bo ramiony * Dzierżąc, waży Boskie ciało, * Okup świata zawieszony * I łup piekłu odebrało.


 

6. Krzyżu bądźże pozdrowiony * O nadziejo Ty jedyna, * Dobrym łaski pomnóż plony, * Z grzesznych niech się zmyje wina.


 

7. Ciebie, Trójco, coś żywota * Źródłem, świat niech sławi cały, * Przez Krzyż święty otwórz wrota * Do zwycięstwa i do chwały. Amen.


 

I jeszcze jeden:


 

Chorągiew Króla wiecznego

Nadchodzi święty krzyż Jego;

Lśni się, na którym skazany

Bóg w ciele zamordowany.


 

Na którym od włóczni srogiej

Ranę odniósł, skąd krwi drogiej

Z wodą żywą szły strumienie

Na dusz naszych odkupienie.


 

Wzięło skutek Dawidowe

Dawne proroctwo takowe:

Iż Bóg od drzewa królował

Narodom i w nich panował.


 

Drzewo krwią drogą polane,

W szarłat królewski przybrane,

Z tak godnego pnia wycięte,

By nosiło członki święte.


 

Szczęśliwe twoje ramiona,

Na których jest odważona

Summa za świat odkupiony

I wydarte piekłu plony.


 

O Krzyżu! Bądź pozdrowiony,

Nadziejo naszej korony!

Przyczyń dobrym pobożności,

W ten czas święty zgładź złych złości.


 

Ciebie Trójco, Boże wielki!

Niechaj wychwala duch wszelki;

Rządź nas na wieki łaskawie,

Zbawionych w krzyżowej sprawie.

 

Na koniec jak zwykle kilka nagran z youtube.com:

Vexilla Regis tradycyjne sardyńskie w wykonaniu zespołu Maria Carta

Vexilla Regis Wilhelma Dufaya w wykonaniu chóru koscioła francuskiego w San Francisco

Vexilla Regis Antoniego Brucknera


 

 

Vexilla Regis cz. I

 

Vexilla Regis to jeden z najważniejszych hymnów łacińskiej. Autorem jego słów jest wczesnośredniowieczny biskup katolicki i poeta łaciński Wenancjusz Fortunat (530-609). Wenancjusz był biskupem Poitiers, hymn Vexilia Regis napisał z okazji przysłania do tego miasta przez cesarza bizantyjskiego Justyna II relikwij Krzyża Świętego. Hymn ten, spiewa się w tradycyjnej liturgii w Nieszporach Okresu Pasyjnego (Tempus Passionis). Jest on także używany w liturgii Wielkiego Piątku I święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Oto łaciński tekst hymnu:


 

VEXILLA Regis prodeunt;

fulget Crucis mysterium,

quo carne carnis conditor

suspensus est patibulo.1

 

Confixa clavis viscera

tendens manus, vestigia,

redemptionis gratia

hic immolata est hostia. -


 

Quo vulneratus insuper

mucrone diro lanceae,

ut nos lavaret crimine,2

manavit unda et sanguine.


 

Impleta sunt quae concinit

David fideli carmine,

dicendo nationibus:

regnavit a ligno Deus.


 

Arbor decora et fulgida,

ornata Regis purpura,

electa digno stipite

tam sancta membra tangere.

.

Beata, cuius brachiis

pretium pependit saeculi:

statera facta corporis,

praedam tulitque tartari. 3

 

Fundis aroma cortice,

vincis sapore nectare,

iucunda fructu fertili

plaudis triumpho nobili. -

 

Salve, ara, salve, victima,

de passionis gloria,

qua vita mortem pertulit

et morte vitam reddidit. -


 

O Crux ave, spes unica,

hoc Passionis tempore! *

piis adauge gratiam,

reisque dele crimina.


 

Te, fons salutis Trinitas,

collaudet omnis spiritus:

quos per Crucis mysterium

salvas, fove per saecula. Amen. 4


 

W Brewiarzu Rzymskim papież Urban VIII wprowadził w miejscach oznaczonych cyframi następujace zmiany:

1 qua vita mortem pertulit, / et morte vitam protulit

2 Quae vulnerata lanceae/ mucrone diro criminum,/ ut nos lavaret crimine,

3 tulitque praedam tartari.

4 quibus Crucis victoriam/ largiris, adde praemium.

W miejscu oznaczonym gwiazdka, w Święto Podwyższenia Krzyża śpiewa się:

in hac triumphi gloria!


 

Jeśli chodzi o przekład polski, to tym razem nie zamieszczam przekładu dosłownego, ale kilka przekładów swobodnych, powszechnie używanych w liturgii, po części do dziś, wszystkie za Forum Śpiewu Koscielnego. Na początek przekład hymnu Vexilla Regis prodeunt zawarty w druku Baltazara Opecia Żywot Pana Jezu Krysta (Kraków, 1522 r.):

Idą krolewskie proporce
,
Jasne krzyża tajemnice,
Na nim, ktory ciało stworzył,
Podług ciała sie zawiesił.

Na ktorym okrutnie zranion,
Bok srogą włocznią przebodzion,
Krew i woda wypłynęła,
By nas od grzechow omyła.

Spełniło sie, co powiedał
Dawid, gdy na ludzi wołał:
"Od drzewa ma Bog krolować,
Wszytek go świat ma oględać".

Drzewo krasne i wybrane,
Krolewską krwią zrumienione,
Nade wszytki godne tego
Nieść członki Boga prawego!

Błogieś, iż na twych ramieniech
Zapłacon wszego świata grzech,
Na tobie myto zważono,
Więźnie z piekła wykupiono.

Przetoć sie, krzyżu, kłaniamy,
Mękę Pańską spominamy,
Pomnoż cnotę sprawiedliwym
A daj odpuszczenie winnym.

Ciebie, Trojca, Boże wielki,
Niechaj chwali język wszelki,
A ktoreś przez krzyż odkupił,
By zawsze rządził i zbawił. Amen.


 

1 , 2 , 3 , 4 , 5