RSS
wtorek, 20 marca 2012
Krzyżu Święty nade wszystko

Krzyżu Święty nade wszystko
Drzewo przenajszlachetniejsze,
W żadnym lesie takie nie jest,
jedno na którym Bóg był.
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe,
Słodki owoc nosiło.
Skłoń gałązki, Drzewo Święte !
Ulżyj członki rozpięte.
Odmień teraz onę srogość,
którą masz z przyrodzenia.
Spuść lekućko i cichućko ,
Ciało Króla Niebieskiego...
Tyś samo było dostojne
Nosić świata Zbawienie !
Przez Cię przewóz jest naprawion,
Światu który był zagubion...
Który Święta Krew polała,
Co z Baranka wypłynęła.
Niesłychana to jest dobroć,
Na krzyżu za kogo umrzeć!
Któż to może dziś udziałać ?
Za kogo na krzyżu trwać...
Sam to Pan Jezus udziałał ,
Iż nas wiernie umiłował.
Nędzne by to serce było,
Co by dziś nie płakało !
Widząc Zbawiciela swego,
Na krzyżu zawieszonego,
Na słońcu upieczonego -

Baranka Wielkanocnego !

09:32, svetomir
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 19 marca 2012
Przystąpcie bliżej, grzesznicy

 

 Przystąpcie bliżej, grzesznicy,
A na Mnie patrzajcie.

Jeśli Mnie jeszcze poznacie,
Dobrze uważajcie,
Jak jestem dla waszych złości
Skatowany aż do kości.
W sercu uważajcie,
Na rany patrzajcie.

Tak wielcem was umiłował,
Iżem zstąpił z nieba.
Pracowałem dla człowieka,
Co było potrzeba.
Wyście Mi za to oddali,
Ciało moje skatowali,
Na krzyż je przybili
I krew wytoczyli.

Jam was wszystkich ku zbawieniu
Wiódł i cuda czynił,
Abym was wszystkich synami
Światłości uczynił.
Wyście Mnie słuchać nie chcieli,
Ciemnościście miłowali.
Mnąście pogardzili,
Z miasta wyrzucili.

Patrzcie naprzód wy, Niebianie,
Którzyście Mnie znali,
Jak Mnie ludzie na tym świecie
Srogo skatowali,
Od stopy aże do głowy,
Nie masz cząstki ciała zdrowej.
Całym jest zraniony.

Krwią moją oblany.

07:39, svetomir
Link Dodaj komentarz »
sobota, 17 marca 2012
Moja parafraza hymnu "Salve Caput cruentatum"

 

Witaj Głowo uwieńczona,

Ostrym cierniem okolona,

Aż do mózgu poraniona,

Święta Głowo Chrystowa.

 

Witaj Głowo umęczona,

Cała we krwi ubroczona

I na Krzyżu zawieszona

Święta Głowo Chrystowa.

 

Witaj Głowo udręczona,

Ponad ziemię wywyższona,

Na Ofiarę poświęcona,

Święta Głowo Chrystowa.

 

Witaj Głowo tak przesławna

Przez Cię zmyta zmaza dawna,

Twa wiktoria wszystkim jawna,

Święta Głowo Chrystowa.

 

Witaj głowo przechwalebna,

Tyś we świecie taka jedna,

Ciebie wzywa ludzkość biedna,

Święta Głowo Chrystowa.

 

Witaj Głowo Doskonała,

Tobie jednej tylko Chwała,

Ciebie wielbi ludzkość cała,

Święta Głowo Chrystowa.

 

Witaj Głowo ostateczna,

Tyś jedyna jest przedwieczna,

Ciebie wzywa ludzkość grzeszna,

Święta Głowo Chrystowa.

11:07, svetomir
Link Dodaj komentarz »
piątek, 16 marca 2012
SELAH - O SACRED HEAD NOW WOUNDED

20:23, svetomir
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 15 marca 2012
Buxtehude Membra Jesu Nostri "Ad faciem"

17:47, svetomir
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 12 marca 2012
To samo co od kilku dni, ale tym razem instrumental na harfie

22:31, svetomir
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 11 marca 2012
O Haupt voll Blut und Wunden

 

O Haupt voll Blut und Wunden,
Voll Schmerz und voller Hohn,
O Haupt, zum Spott gebunden
Mit einer Dornenkron;
O Haupt, sonst schön gezieret
Mit höchster Ehr' und Zier,
Jetzt aber höchst schimpfieret:

Gegrüßet sei'st du mir!

23:04, svetomir
Link Dodaj komentarz »
sobota, 10 marca 2012
O Sacred Head SurroundedO Sacred Head surrounded
By crown of piercing thorn!
O bleeding Head so wounded,
Reviled and put to scorn!
Death's pallid hue comes o'er Thee,
The glow of life decays,
Yet angel hosts adore Thee,
And tremble as they gaze.

In this, Thy bitter passion,
Good shepherd, think of me,
With Thy most sweet compassion,
Unworthy though I be:
Beneath Thy cross abiding,
Forever would I rest;
In Thy dear love confiding,
And with Thy presence blest.

13:55, svetomir
Link Dodaj komentarz »
piątek, 09 marca 2012
O Głowo, coś zraniona - luterańska odmiana tego samego hymnu co w poprzednim wpisie

 

1. O głowo, coś zraniona, Zhańbiona, zlana
krwią I cierniem uwieńczona, Złoczyńcy Ciebie
lżą. O głowo, coś jaśniała Odblaskiem Bożej czci,
Lecz teraz wynędzniała -- Bądź pozdrowiona mi!

2. O chwały pełne lice, Przed którym światy
drżą, Zaświaty w proch padają, Kto Cię tak zelżył,
kto? Kto sprawił, że Twych oczu Nadziemski, cud-
ny blask, Co gasił słońc tysiące, Załamał się
i zgasł?

3. O Panie, coś wycierpiał, To wszystko z winy
mej, Bo ja to zawiniłem, Coś znosił w męce Swej!
Spójrz, stoję tu, niewierny, Nade mną Boży
gniew -- Daj, Zbawco miłosierny, Mnie łaskę przez
Swą krew!

4. Ach, przyjmij mnie, mój Zbawco, Pasterzu,
przyjmij mnie. Od Ciebie, wszech dóbr Dawco, Me
dobre były dnie. Twe usta posilały Mnie wciąż
słodyczą Swą, Bym działał dla Twej chwały, Choć
dusza była mdłą.

5. Przy Tobie tu chcę zostać, Nie odrzuć, Panie,
mnie; Gdy pęknie serce Twoje, Ja nie odstąpię
Cię; Gdy lice Twe poblednie, Gdy skończysz życie
Swe, O, wtedy ja Cię ujmę W me ręce, w łono me.

6. Wszak radość to mi daje I sercu memu moc,
Gdy niesie mi zbawienie Twej męki straszna noc.
A choćbym w Twój, o Panie, Pod krzyżem idąc
ślad, Utracić musiał życie, I śmierci będę rad.

7. Serdeczne przyjmij dzięki, Najdroższy Zbawco
mój, Za Twe krzyżowe męki, Za śmierć i krwawy
znój. O spraw, bym wierny Tobie U boku Twego
trwał, A życie gdy zakończę, Zgon szczęsny w To-
bie miał.

8. Gdy schodzić będę z świata, O Jezu, przy
mnie stój! Gdy z ciała duch ulata, Ty zjaw się,
Zbawco mój! Najsroższa kiedy trwoga Ogarnie
serce mdłe, Niech Twoja męka droga Mnie zbawi,
błagam Cię...

9. Ku mej się zjaw obronie, Zbawienna tarczo
ma, Twój obraz niech mi w zgonie Pociechę błogą
da. O, niech się wpatrzę w Ciebie, Przytulę z wiarą
Cię, Bo ten ma miejsce w niebie, Kto tak swe kończy dnie.

22:05, svetomir
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 08 marca 2012
O głowo uwieńczona

1. O Głowo, uwieńczona cierniami, pełna ran. 
Ach, jakżeś krwią zbroczona, jak strasznie cierpi Pan.
 O, Głowo mego Boga, pokłony składam Ci. 
Tyś sercu memu droga. Bądź pozdrowiona mi! 
 
2. Nim cię, o, święta głowo, na krzyżu zwiesił Bóg, 
Nim rzekł ostatnie słowo, że zwyciężony wróg, K
atuszy poniósł wiele, okrutny znosił ból. 
Na duszy i na ciele wszechświata cierpiał Król. 
 
3. Sam swe wyciągnął ręce, na drzewie rozpiąć dał, 
Tak jakby w srogiej męce grzesznika objąć chciał. 
Na tych, co z Niego szydzą, spojrzenie słodkie śle.
Przebacza, bo nie wiedzą, że sami czynią źle
16:39, svetomir
Link Dodaj komentarz »
środa, 07 marca 2012
Anglikańska liturgia Pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu

17:22, svetomir
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 06 marca 2012
Luterański różaniec postny

różaniec

 

Różaniec jest jedną z tych praktyk katolickich, które są najostrzej krytykowane przez protestantów, osobliwie przez tych co radykalniejszych. Protestantyzm jest jednak zjawiskiem niezwykle zróżnicowanym. Oprócz nurtów antykatolickich mieści w sobie także katolicyzujące. Te ostatnie adaptują na swój użytek rozmaite praktyki katolickie, w tym także modlitwę różańcową. Oczywiście przejęte praktyki w mniejszym lub większym stopniu modyfikują celem dopasowania do własnych potrzeb, tradycyj i doktryn. Przykładem takiej protestanckiej adaptacji katolickiej praktyki jest Luterański Różaniec Postny (Lutheran Lent Rosary), zwany także po prostu Różańcem Luterańskim (Lutheran Rosary). Coś niecoś o tym różańcu jest napisane na tej stronie. Różaniec ten jest właściwie odmianą katolickiego Różańca do Imienia Jezus, który omawiałem już na swoim blogu bożonarodzeniowym, a który sam jest z kolei jedną z zachodnich recepcyj wschodniochrześcijańskiej Modlitwy Jezusowej. Powyżej prezentuję przykłady luterańskiego "sprzętu" różańcowego, poniżej zaś sposób odmawiania luterańskiego różańca za tą stroną internetową.

 

 

 

1.Zaczynamy znakiem Krzyża Świętego.

 

Polski: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

 

English: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

 

Latin: In nomine Patris et Filii et Spiriti Sancti. Amen.

 

 

2. Odmwaiamy Skład Apostolski

Polski: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,Stworzyciela nieba i ziemi,i w Jezusa Chrystusa,

Syna Jego Jedynego, Pana naszego,który się począł z Ducha Świętego,umęczon pod Ponckim

Piłatem,ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,zstąpił do piekieł,trzeciego dnia zmartwychwstał,

wstąpił na niebiosa,siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,stamtąd przyjdzie sądzić

żywych i umarłych.Wierzę w Ducha Świętego,święty Kościół powszechny,Świętych obcowanie,

grzechów odpuszczenie,ciała zmartwychwstanie,żywot wieczny.Amen

 

English: I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth. And in Jesus

Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, and born of the

virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, who was crucified, died and was buried. He

descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven

and sits at the right hand of the Father. From thence He will come to judge the living and

the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy catholic Church, the communion of saints,

the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.

 

Latin: Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum,

Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria

Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos,

tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris

omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum,

sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis

resurrectionem, vitam aeternam. Amen.

 

3. Na pierwszym paciorku różańca odmawiamy Modlitwę Pańską.

Polski: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam

dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas

na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

English: Our Father, Who art in Heaven, hallowed be Thy Name. Thy kingdom come, Thy will be

done on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our

trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation,

but deliver us from evil. Amen.

 

Latin: Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat

voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et

dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas

in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

 

4.Na trzech kolejnych paciorkach odmawiamy Modlitwe Jezusową.

 

Polski: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj sie nade mną, grzesznikiem.

 

English: Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy upon me, a sinner.

 

Latin: Domine Iesu Christe, Fili Dei, miserere mei, peccatoris.

 

5. Odmawiamy modlitwę Chwała Ojcu.

 

Polski: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

 

English: Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit; as it was in the

beginning, is now, and will be forever. Amen.

 

Latin: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper

et in saecula saeculorum. Amen.

 

6. Na pierwszym paciorku różańca odmawiamy Modlitwę Pańską.

Na dziesięciu kolejnych paciorkach odmawiamy Modlitwe Jezusową.

Odmawiamy modlitwę Chwała Ojcu.

 

7. Powtarzamy poprzednie sześć kroków dla każdej pozostałej tajemnicy.

 

8. Odmawiamy przedtrydenckie (biblijne) Pozdrowienie Anielskie, Kantyk Maryi lub

ewangeliczną modlitwę ks. Marcina Lutra do Matki Bożej.

 

Polski: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Amen.

 

English: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women and

blessed is the fruit of thy womb, Jesus Christ. Amen.

 

Latin: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus

fructus ventris tui, Iesus Christus. Amen.

 

Polski: Wielbi dusza moja Pana I raduje się duch mój w Bogu , moim Zbawcy Bo wejrzał na

uniżenie Swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą Wszystkie pokolenia

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, Święte jest Jego imię. A Jego miłosierdzie z

pokolenia na pokolenie Nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia

Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu,

A wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami. A bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, Pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom,

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

 

English: My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior; For he has

looked on the humble estate of his servant. For behold, from now on all generations will

call me blessed; For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name.

And his mercy is for those who fear him from generation to generation. He has shown

strength with his arm; He has scattered the proud in the thoughts of their hearts; He has

brought down the mighty from their thrones and exalted those of humble estate; He has

filled the hungry with good things, and the rich he has sent empty away. He has helped his

servant Israel, in remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham and to

his offspring forever.

 

Latin: Magnificat anima mea Dominum,et exsultavit spiritus meus in Deo salvatore meo,

quia respexit humilitatem ancillae suae.Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes,quia fecit mihi magna,qui potens est,et sanctum nomen eius,

et misericordia eius in progenies et progeniestimentibus eum.Fecit potentiam in brachio suo,dispersit superbos mente cordis sui;deposuit potentes de sede et exaltavit humiles;

esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes.Suscepit Israel puerum suum,

recordatus misericordiae suae,sicut locutus est ad patres nostros,Abraham et semini eius in saecula.

 

English: O Blessed Virgin, Mother of God, what great comfort God has shown us in you, by so

graciously regarding your unworthiness and low estate. This encourages us to believe that

henceforth He will not despise us poor and lowly ones, but graciously regard us also,

according to your example.

 

9.Kończymy znakiem Krzyża Świętego

 

Za stroną: http://www.wikihow.com/Pray-the-Lutheran-Rosary

 

Jak, widać modlitwa ta jest pozbawiona wszelkich elementów sprzecznych z doktryną protestancką, nie ma jednak w niej też nic sprzecznego z doktryną katolicką. Z powodzeniem może więc ów luterański różaniec odmawiany także przez katolików, może tylko z pominięciem owej modlitwy maryjnej Lutra, a i to nie ze względu na jej treść, której prawowierność nie budzi wątpliwości, ale na autora. Nasuwa się refleksja, że skoro są luteranie akceptujący Różaniec Jezusowy, to mogliby oni przyjąć także inne, podobne do niego, wybitnie chrystocentryczne praktyki katolickie, na przykład koronkę do Miłosierdzia Bożego. Można też mieć nadzieję, że wraz z przejmowaniem takich praktyk będą oni przybliżać się do katolicyzmu jeśli nie organizacyjnie, czy doktrynalnie, to przynajmniej duchowo.

 

10:46, svetomir
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 05 marca 2012
W krzyżu cierpienie

 

1. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,
W krzyżu miłości nauka.
Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może,
Ten nic nie pragnie, nie szuka.

2. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda
Dla duszy smutkiem zmroczonej,
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie
W boleści sercu zadanej.

3. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie
Serce ci na wskroś przepali,
Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża,
On ciebie wesprze, ocali.

4. Gdy wiary siła serce spoiła,
A i toć serce zawiodło;
O, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj,
Krzyż niech ci stanie za godło.

5. Gdy wśród żywota biedna sierota
Stoi od ludzi wzgardzona;
Krzyż będzie światem, ojcem i bratem,
Gdy go przytulisz do łona.

6. Gdy rozpacz w łonie, oko w łzach tonie,
O, wytrwaj jeszcze na chwilę,
Łza się przesączy, rozpacz zakończy
Krzyżem zatkniętym w mogile.

7. Kto u stóp krzyża swą duszę zniża,
Na tego spojrzy łaskawie.
Jezus, Zbawiciel i Odkupiciel

Da pomoc Boską w wszej sprawie.

Tekst za:

http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=894&Itemid=43

18:17, svetomir
Link Dodaj komentarz »
sobota, 03 marca 2012
Wisi na krzyżu1. Wisi na krzyżu Pan Stwórca nieba, 
Płakać za grzechy, człowiecze potrzeba. 
Ach! ach! na krzyżu umiera, 
Jezus oczy swe zawiera.

2. Najświętsze członki i wszystko ciało, 
Okrutnie zbite, na krzyżu wisiało. 
Ach! ach! dla ciebie człowiecze, 
Z boku krew Jezusa ciecze.

3. Ostrą koroną skronie zranione, 
Język zapiekły i usta spragnione. 
Ach! ach! dla mojej swywoli 
Jezus umiera i boli.

4. Woła i kona, łzy z oczu leje, 
Pod krzyżem Matka bolesna truchleje. 
Ach! ach! sprosne złości moje, 
Sprawiły te niepokoje.

5. Więc się poprawię, ty łaski dodaj, 
Życia świętego sposób mi podaj. 
Ach! ach! tu kres złości moich,
Przy nogach przybitych twoich.

6. Tu z Magdaleną będę pokutować, 
I za me grzechy serdecznie żałować. 
Ach! ach! zmiłuj się nademną, 
Uczyń miłosierdzie ze mną.

7. Rozbrat obłudny świecie wypowiadam, 
Grzechów się moich szczerze wyspowiadam. 
Ach! ach! serdecznie żałuję, 
Bo cię Boże mój miłuję.

8. Niech ciałem Twoim będziem zasileni,
Przed zgonem życia a z mąk wyzwoleni,
Ach, ach, Twoje to są słowa,
Że nas od zguby zachowa

9. Ten pokarm Ciała Jezu Chryste Panie
Niech nas wolnymi od grzechu zastanie,
Ach, ach, daruj wszelkie skazy
Grzechów, do najmniejszej zmazy

10. Bądź nam miłościw, daruj wszelkie winy,
Przyjm dusze nasze, w niebieskie krainy,
Ach, ach, tam to się radować,
Będziem, za łaski dziękować.

08:35, svetomir
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 01 marca 2012
Jużem dość pracowałJużem dość pracował dla Ciebie człowieku,
Trzydzieści lat i trzy na tym nędznym świecie;
Pójdę... do Jerozolimy, Co o mnie pisano,
to wszystko wykonam.

Już się dokończyło me pielgrzymowanie,
Już teraz zawieram moje nauczanie;
Już chcę sprawę zbawienia dokonać,
Idźcie, ucznie moi, wieczerzą gotować.

Jeszcze ja raz z Wami do stołu usiędę,
Chleb w Ciało, wino w Krew mą własną przemienię;
Na pamiątkę mego umęczenia
Zakład wam zostawię mego rozłączenia.

Gdzie się obrócić mam? Już mnie Judasz wydał;
Mój własny apostół żydów na mnie zwołał;
Pójdę Bogu w Ogrojcu się modlić,
Gdzie dla cię człowiecze, krwią się będę pocić.

Już żadnéj pociechy więcej mieć nie będę,
We wszystkich ciężkościach ponurzony będę;
Me wzdychanie i płacz nie pomoże,
Smutna dusza moja aż do śmierci będzie.

Zła rota żydowska już mnie pochwyciła,
Gdzie ją Judaszowa lichwa przywabiła:
Już w powrozy okrutnie mnie wiążą,
Po ziemi mnie włócząc o nię uderzają.

Jużci mnie przywiedli do sądu Annasza,
Odtąd mnie powiedą aż do Kaifasza;
Tam mnie sądzą a niesprawiedliwie,
Gdzie mnie uderzają w policzek zelżywie.

Fałszywi świadkowie przed Piłatem świadczą,
Iżem zwodzicielem, wszyscy na mnie skarżą;
Ach niestetyż! już krew wszędzie ciecze,
Z wielu tysięcy ran, dla ciebie człowiecze.

W koronę cierniową już mnie przystroili,
Którą mi gwałtownie na głowę wcisnęli;
Więc na Piłata wszyscy wołają:
Weźmij, ukrzyżuj Go! strasznie powtarzają.

Lepiej że wypuścisz łotra Barrabasza,
Nimbyś nam zostawił żywego Jezusa
Którego my na śmierć chcemy wydać,
Z ciebie pożądamy, daj Go ukrzyżować.

Rzekł Piłat do żydów: Tén człowiek niewinny,
Bom Go na śmierć skazał takiéj nie ma winy;
Lecz gdy Go wydam z waszej przyczyny,
To krew Jego na was i na wasze syny.

Króla chwały wiecznéj już na śmierć prowadzą,
Duszo ma, nad Zbawcą miéj litość serdeczną!
Oto jak nogi pod Nim klękają,
Że już nie może stać, lecz Go kacia pchają.

O góro wysoka, góro Kalwaryjska!
Drogo kamienista, jak ta chwila ciężka;
Już nie mogę w mdłości krzyża unieść:
Ach Szymonie pomóż! na górę go donieść.

Krzyż ze mnie złożyli, na nim mnie położą,
Mordercy okrutni gwoźdźmi mnie przerażą;
Już ręce i nogi rozciągnione,
I tak ciało moję z krzyżem wydźwignione.

Już wiszę na krzyżu a w boleściach wołam,
Z swoja miłą Matką żałośnie się żegnam;
Już krew, wodę toczę, o grzésznicy!
Z boku dla ciebie to, na twoje obmycie.

Jużem dla twéj umarł człowiecze miłości,
Patrz jak wielkie moja Matka ma boleści;
Piastując mnie po śmierci na łonie,
Od żalu zalane mając łzami skronie.

Uważ, com człowiecze, ucierpiał dla ciebie,
Nadgródź miłość moję, daruj mi się siebie;
Pełnij wolę Ojca niebieskiego,
Grzechu, zań cierpiałem, nie miłuj żadnego.

Ale czyń pokutę, póki życia twego,
Miłuj cnotę, oczyść się z kwasu starego,
Umrzyj światu, umorz złe skłonności,
Tak szczęśliwie dojdziesz do wiecznej radości.

Tekst za:

http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=875&Itemid=43

 

09:23, svetomir
Link Dodaj komentarz »
środa, 29 lutego 2012
Maronicka Msza Święta z okresu Wielkiego Postu

09:39, svetomir
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 28 lutego 2012Jezu Chryste, Panie miły,
Baranku bardzo cierpliwy:
Wzniosłeś na krzyż ręce swoje,
za niesprawiedliwość moję.

Płacz Go, człowiecze mizerny,
patrząc jak jest miłosierny;
Jezus na krzyżu umiera,
słońce jasność swą zawiera.

Pan wyrzekł ostatnie słowa,
zwisła mu na piersi głowa;
Matka pod nim frasobliwa
stoi z żalu ledwie żywa.

Zasłona się potargała,
ziemia rwie się, ryczy skała;
Setnik woła: Syn to Boży!
Tłuszcza wierząc sobą trwoży.

Nakoniec Mu bok przebito,
Krew płynie z wodą obfito;
Żal nasz dziś wyznajem łzami,
Jezu, zmiłuj się nad nami.

Tekst za:

http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=867&Itemid=43

10:41, svetomir
Link Komentarze (1) »
poniedziałek, 27 lutego 2012
40 days and 40 nights - anglikański hymn wielkopostny

07:56, svetomir
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 26 lutego 2012
Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz

 

 1. Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz w Ogrójcu zekrwawiony!
Tam Cię anioł w smutku cieszy,
skąd był świat pocieszony.
Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. x2

2. Ach mój Jezu, co za boleść cierpisz w ostrej koronie!
Twarz najświętsza zekrwawiona,
głowa wszystka w krwi tonie.
Przyjdź, mój Jezu... x 2

3. Ach mój Jezu, jakeś srodze do słupa przywiązany,
Za tak wielkie grzechy nasze
okrutnie biczowany.
Przyjdź, mój Jezu... x 2

4. Wychodzisz, mój drogi Jezu, na górę Kalwaryjską,
Trzykroć pod ciężarem krzyża
upadasz bardzo ciężko.
Przyjdź, mój Jezu... x 2

5. A gdy, mój najmilszy Jezu, na krzyżu już umierasz,
Dajesz ducha Ojcu w ręce,
grzesznym niebo otwierasz.
Przyjdź, mój Jezu... x 2

6. Ach, mój Jezu, gdy czas przyjdzie, że już umierać trzeba,
Wspomnij na swą gorzką Mękę,
nie chciej zawierać nieba.
Przyjdź, mój Jezu... x 2

7. A gdy, mój najmilszy Jezu, na straszny sąd staniemy,
Zmiłujże się nad duszami
w czyśćcu zostającymi.
Wieczny pokój /3x/ daj im, Panie, w niebie odpoczywanie. x2

 

Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz
Laudate.pl - Dzieło Św. Królowej Jadwigi - 26.02.2012.
? Laudate.pl - Dzieło Św. Królowej Jadwigi
11:32, svetomir
Link Dodaj komentarz »
sobota, 25 lutego 2012
Bądź mi litościw, Boże nieskończony

 

1. Bądź mi litościw, Boże nieskończony, Według wielkiego miłosierdzia Twego, Według litości Twej niepoliczonej Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.

2. Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny, Oczyść mię z brudu, w którym mię grzech trzyma, Bo ja poznaję wielkość mojej winy, A grzech mój zawsze przed mymi oczyma.

3. Odpuść przed Tobą grzech mój popełniony, Boś przyrzekł, że ta kary ujdzie głowa, Którąć przyniesie grzesznik uniżony, By nie mówiono, że nie trzymasz słowa. 

4. Wspomnij, żem w grzechu od matki poczęty, Stąd mi zła skłonność; chociaż z drugiej strony, Że lubisz prawdę Twej mądrości świętej I Twych tajemnic jestem nauczony. 

5. Jak trędowatych mię pokropisz zielem, Serce me nad śnieg będzie wybielone; Tak uszy moje napełnisz weselem I pocieszą się kości poniżone. 

6. Odwróć Twarz Twoją od przestępstwa mego I wszystkie moje pomaż nieprawości, Stwórz serce czyste, warte Boga swego, A ducha prawdy w moje wlej wnętrzności. 

7. Nie oddalaj mię od ojcowskiej twarzy, Nie chciej mi bronić Twojego natchnienia; Wróć radość, którą niewinność nas darzy, I racz mię w duchu utwierdzić rządzenia. 

8. Chciej mi otworzyć usta moje, Panie, Bym śpiewał chwałę Twojego Imienia; Jeśli chcesz ofiar, wszak na nie mię stanie, Lecz nie tak miłe są całopalenia. 

9. Ofiara Bogu: żalem zdjęta dusza, Serce skruszone i upokorzone, To do litości najprędzej Go wzrusza, Te dary miłe, przed Nim położone. Amen.

09:53, svetomir
Link Dodaj komentarz »
piątek, 24 lutego 2012
Rozważ to dobrze, czyli myśli zbawienne dla dobrych i złych Rozważania na Wielki Post

Rozważ to dobrze
Laudate.pl - Dzieło Św. Królowej Jadwigi - 24.02.2012.
Laudate.pl - Dzieło Św. Królowej Jadwigi

 

08:00, svetomir
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 23 lutego 2012
Chants of Great Lent -prawosławne śpiewy postne

07:40, svetomir
Link Dodaj komentarz »
środa, 22 lutego 2012
Trzeci sezon blogu Prawdziwy Wielki Post

Wzorem lat ubiegłych od Środy Popielcowej, to jest od dnia dzisiejszego zaczynam prowadzenie kolejnej, trzeciej już edycji mojego blogu wielkopostnego Prawdziwy Wielki Post. Podobnie jak w latach poprzednich, będę pisał przedewszystkiem o wielkopostnych modlitwach i nabożeństwach. Nie ograniczę się do tradycji łacińskiej, lecz sięgnę też do bizantyjskiej i anglikańskiej a sporadycznie także do innych.

16:47, svetomir
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 10 kwietnia 2011
Lamentacja smoleńska (na motywach Jacka Kaczmarskiego)

Zapłakały brzozy przenikliwym głosem

Zapłakały brzozy nad narodu losem

Zapłakały brzozy, zapłakały wierzby

Olchy, jarzębiny, graby, buki, dęby

 

To nie pole bitwy, to nie grób zarazy

Każde z ciał na ziemi ma ma inne urazy

Narodu polskiego najlepsi synowie

Krwią swą użyźnili to mgliste pustkowie

 

Drzewa są świadkami, świadkami niemymi

Wiedzą, jak się stało, że leżą na ziemi

Ci, co hołd zdradzonym oddać polecieli

Lecz nic nie powiedzą, chociażbyśmy chcieli

 

Nic nam nie powiedzą, tylko łkają z cicha

Dla nas z tego płaczu pociecha jest licha

Póki nad swym losem nie zapłaczem sami

I o jego zmianę sami nie zadbamy

 

Jeśli nad grobami toczyć będziem waśnie

Wrogowie się z tego cieszyć będą właśnie

Chcąc uczcić ofiary tamtej katastrofy

Trzeba nam się zabrać ostro do roboty

 

Trzeba winnych znaleźć, trzeba ich ukarać

Lecz stukrotnie bardziej należy się starać

O to, by się nigdy to nie powtórzyło

Co w smoleńskim lesie wiosną się zdarzyło

 

Uczcijmy ofiary nie setką pomników

A mądrym wyborem takich polityków

Którzy dobro kraju będą mieć na względzie

A wtedy niechybnie w Polsce lepiej będzie.

 

O mglistym brzasku, w smoleńskim lasku

Spadł nasz samolot na ziemię.

 

08:10, svetomir
Link Dodaj komentarz »
sobota, 09 kwietnia 2011
Attende Domine

Mozarabski spiew postny "Attende Domine".

21:37, svetomir
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5