RSS
poniedziałek, 18 marca 2019
Uroczysta Droga Krzyżowa z Katedry w Kordobie

07:13, svetomir
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 17 marca 2019
Snopek miry czyli Gorzkie Żale z 1707 część druga

W drugiej części Rozmyślania Męki Pańskiej, będziemy rozważać: co ucierpiał Pan JEZUS od niesłusznego u Sądu oskarżenia, aż do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany, zniewagi i zelżywości, temuź JEZUSOWI cierpiącemu ofiarować będziemy: za całe Chrześcijaństwo — na uproszenie pokoju i zgody między pany chrześcijańskiemi; a osobliwie za Najjaśniejszego Monarchę Korony naszej, ze wszystkimi senatorami, rycerstwem i całą Rzeczpospolitą; odpraszając sobie grzechy i karania za nie, mianowicie powietrza, głodu i wojny.

 

HYMN

Przypatrz się duszo, jak cię Bóg miłuje!

Jako dla ciebie sobie nie folguje;

Przecież go bardziej niż żydowska dręczy

Złość twoja męczy.

Stoi przed Sędzią Pan świata wszytkiego,

Cichy Baranek, z wkontemptu wielkiego,

Przez białą szatę którą jest odziany,

Głupim wyśmiany.

Za moje złości grzbiet srodze biczują,

Pójdźcie nieczyści! oto wam gotują

Ze krwi JEZUSA, dla serca ochłody

Zdrój żywej wody.

Pycha światowa niechaj co chce wróży,

Co na swe skronie wije wieniec z róży;

W szkarłat na pośmiech cierniem król zraniony,

Jest ozdobiony.

Niechżeć mój JEZU cześć będzie w wieczności

Za Twe obelgi, rany, zelżywości,

Któreś ochotnie, Syn Boga Jedyny,

Cierpiał bez winy.

 

LAMENT DUSZY

Nad cierpiącym Jezu

JEZU! od Żydostwa niewinnie,

Jako łotr godzien śmierci obwołany,

JEZU mój kochany!

JEZU! od złośliwych morderców,

Po ślicznej twarzy tak sprośnie zeplwany,

JEZU mój kochany!

JEZU! pod przysięgą od Piotra,

Po trzykroć z bojaźni zaprzany,

JEZU mój kochany!

JEZU! od okrutnych oprawców,

Na sąd Piłata jak zbójca szarpany,

JEZU mój kochany!

JEZU! od Heroda i dworzan,

Królu chwały! zelżywie wyśmiany,

JEZU mój kochany!

JEZU! w białą szatę szydersko,

Na większy pośmiech i hańbę ubrany,

JEZU mój kochany!

JEZU! u kamiennego słupa,

Niemiłosiernie biczmi usmagany,

JEZU mój kochany!

JEZU! aż do mózgu przez czaszkę,

Ciernia kolcami ukoronowany,

JEZU mój kochany!

JEZU! z najgrawania od Żydów,

Na pośmiewisko purpurą odziany,

JEZU mój kochany!

JEZU! w głowę trzciną ubity,

Królu boleści! klęcząc najgrawany,

JEZU mój kochany!

Bądź pozdrowiony! Bądź pochwalony!

dla nas zraniony, Wszystek skrwawiony,

Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony!

Boże nieskończony.

 

ROZMOWA DUSZY z Matką Bolesną.

Ach! widzę Syna mojego,

Przy słupie obnażonego,

Rózgami usieczonego.

Swięta Panno dopuść na mię,

Niech ran Syna Twego znamię,

Widząc ach! jako mizernie

Ostre głowę rani ciernie,

Dusza moja ustaje!

O Maryja! Syna twego,

Ostrem cierniem zranionego,

Podzielże ze mną mękę!

Obym ja Matka strapiona,

Mogła na swoje ramiona,

Złożyć krzyż twój Synu mój!

Proszę o Panno jedyna,

Bez przestanku Twego Syna,

Niechaj z Tobą krzyż noszę!

21:34, svetomir
Link Dodaj komentarz »
piątek, 15 marca 2019
Litania o Męce Pańskiej - do prywatnego odmawiania

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Jezu, za trzydzieści srebrników sprzedany, zmiłuj się nad nami
Jezu, trzykrotnie do Ojca się modlący,
Jezu, krwawy pot wylewający,
Jezu, przez Anioła umocniony,
Jezu, od Judasza pocałowaniem wydany,
Jezu, pojmany i związany,
Jezu, przed Annasza i Kajfasza stawiony,
Jezu, przez fałszywych świadków oskarżony,
Jezu, na śmierć osądzony,
Jezu, oplwany i policzkowany,
Jezu, po trzykroć przez Piotra zaprzany,
Jezu, od Heroda i żołnierzy jego wyśmiany
Jezu, w białą szatę przyodziany,
Jezu, nad Barabasza pogardzony,
Jezu, przed Piłatem niesłusznie oskarżony,
Jezu, okrutnie biczowany,
Jezu, cierniem koronowany,
Jezu, od żołnierzy oplwany,
Jezu, na śmierć krzyżową osądzony,
Jezu, krzyż ciężki dźwigający,
Jezu, do krzyża gwoździami przybity,
Jezu, z niezbożnymi łotry ukrzyżowany,
Jezu, żółcią i octem napawany,
Jezu, za krzyżujących modlący się;
Jezu, łotrowi raj obiecujący,
Jezu, Matkę swą Janowi św. polecający,
Jezu, do Ojca o ratunek wołający,
Jezu, duszę w ręce Boga Ojca oddający,
Jezu, konający i za nas umierający,
Jezu, włócznią po śmierci przebity,
Jezu, z krzyża złożony i pogrzebiony. 

Bądź nam miłościw, odpuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od potępienia wiekuistego, wybaw nas Panie
Od wszystkiego złego,
Przez ciężką mękę swoją,
Przez śmierć i krew najświętszą Twoją,
Przez miłość, którąś nas ukochał,
Przez boleść Matki Twojej pod krzyżem stojącej. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Wielkie ciemności się stały, gdy tłuszcza ukrzyżowała Jezusa, 
a około godziny dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim: 
"Boże mój; Boże mój! Czemuś mnie opuścił?"

Ojcze nasz...

W. Jezus Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci.
O. Śmierci krzyżowej.


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Na wieki, wieków. Amen.

07:31, svetomir
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 12 marca 2019
I Niedziela Wielkiego Postu w Mediolanie

07:19, svetomir
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 11 marca 2019
I Niedziela Wielkiego Postu w Toledo

07:24, svetomir
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 10 marca 2019
Snopek miry czyli Gorzkie Żale z 1707 część pierwsza

POBUDKA

Do Rozmyślania Męki Pańskiej.

Gorzkie żale przybywajcie,

Serca nasze przenikajcie,

Serca nasze przenikajcie.

Rozpłyńcie się me źrenice,

Toczcie smutnych łez krynice.

Słońce, gwiazdy omdlewają,

Żałobą się pokrywają.

Płaczą rzewno Aniołowie,

A któż żałość ich wypowie!

Opoki się twarde krają,

Z grobów umarli powstają.

Co jest pytam? co się dzieje?

Wszystko stworzenie truchleje.

Boleść męki Chrystusowej,

Żal przeplata bez wymowy.

Uderz JEZU bez odwłoki,

W twarde serc naszych opoki.

JEZU mój, we krwi ran twoich,

Obmyj duszę z grzechów moich.

Upał serca mego chłodzę,

Gdy w przepaść męki twej wchodzę.

Część Pierwsza.

INTENCYJA.

Za pomocą łaski Bożej, pobudziwszy się do żalu serdecznego za grzechy nasze, rozmyślanie niniejsze gorzkiej Męki Pana JEZUSA Chrystusa Syna Bożego, nabożnym afektem ofiarować będziemy Ojcu Niebieskiemu, na cześć i chwałę Jego Boskiego Majestatu, pokornie dziękując, za tak wielką a nigdy niepojętą miłość ku narodowi ludzkiemu, że nam niegodnym zesłać raczył Syna swojego jednorodzonego, aby był w przyjętej od siebie ludzkiej naturze, na dosyć uczynienie Boskiej sprawiedliwości, tak okrutne męki wycierpiał i śmierć podjął krzyżową. Tudzież na większe uszanowanie Przenajdroższej MARYJEJ Panny, tegoż Syna Bożego Matki Bolesnej. Także na uczczenie Świętych Pańskich, mianowicie Błogosławionego ROCHA i tych, którzy gorliwszem pałali nabożeństwem ku Męce Chrystusowej. 

A naprzód w  następującej pierwszej części będziemy rozważać, co Pan Jezus ucierpiał od modlitwy swojej w Ogrojcu, aż do niesłusznego u sądu oskarżenia; które to zniewagi i zelżywości temuż Panu, za nas bolejącemu ofiarować będziemy za Kościół Ś. Katolicki i podwyższenie jego; za najwyższego Pasterza z całem Duchowieństwem; na potłumienie nieprzyjaciół Krzyża Chrystusowego i wszystkich kacermistrzów, heretyków i odszczepieńców.

HYMN.

Żal mię rozpiera, serce boleść czuje,

Gdy słodki JEZUS na śmierć się gotuje

Klęcząc w Ogrójcu, gdy krwawy pot leje

Me serce mdleje.

Więźnia miłości powrozmi krępuje

Żołnierz okrutny, uczeń zły całuje;

W tem JEZUS łzami, gdy się w miłość stapia,

Jagody skrapia.

Bije, popycha, Żyd nieposkromiony,

Nielitościwie z tej i z owej strony,

Za włosy targa; znosi w cierpliwości,

Król z wysokości.

Zsiniałe przedtem, krwią zachodzą usta,

Gdy zbrojną żołnierz rękawicą chlusta,

Wnet się zmieniło w płaczliwe wzdychanie,

Serca kochanie.

Niechżeć mój JEZU cześć będzie w wieczności

Za Twe obelgi, hańbę, zelżywości,

Któreś ochotnie, Syn Boga Jedyny,

Cierpiał bez winy.

LAMENT DUSZY

Nad cierpiącym Jezusem serdecznie bolejącej.

JEZU! na zabicie okrutne,

Cichy Baranku od Żydów szukany,

JEZU mój kochany!

JEZU! za trzydzieści srebrników,

Od niewdzięcznego Judasza przedany,

JEZU mój kochany!

JEZU! w ciężkim smutku żałości,

Tęskliwą śmierci bojaźnią stroskany,

JEZU mój kochany!

JEZU! na modlitwie w Ogrójcu,

We mdłości krwawym potem zalany,

JEZU mój kochany!

JEZU! całowaniem zdradliwem,

Od niewstydliwego ucznia wydany,

JEZU mój kochany!

JEZU! powrozami grubemi

Od swywolnego żołnierstwa związany,

JEZU mój kochany!

JEZU! od pospólstwa zelżywie,

U sądu Annaszowego najgrawany,

JEZU mój kochany!

JEZU! przez ulice sromotnie,

Do Kaifasza za włosy targany,

JEZU mój kochany!

JEZU! od Malchusa srogiego,

Zbrojną rękawicą policzkowany,

JEZU mój kochany!

JEZU! od fałszywych dwu świadków,

Za zwodziciela niesłusznie udany,

JEZU mój kochany!

Bądź pozdrowiony! Bądź pochwalony!

dla nas zelżony, i pohańbiony,

Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony!

Boże nieskończony.

SMUTNA ROZMOWA

Duszy z żałosną Matką nad Synem swoim ubolewającą.

Ach! ja matka tak żałosna,

Boleść mnie ściska nieznośna,

Miecz me serce przenika,

Miecz me serce przenika!

Czemuś Matko ukochana,

Ciężko na sercu stroskana?

Czemu wszystka truchlejesz?

Co mię pytasz, wszystkam w mdłości,

Mówić nie mogę z żałości,

Krew mi serce zalewa!

Powiedz mi o Panno moja!

Czemu blednieje twarz twoja?

Czemu gorzkie łzy lejesz?

Widzę me serca kochanie,

JEZUSA w Ogrojcu zlanie

Potu krwawym potokiem.

O Matko! źródło miłości,

Niech czuję gwałt twej żałości,

Dozwól mi z sobą płakać.

 

Tekst niniejszy powstał w dużej mierze dzięki panu Mariuszowi Mądremu, który opublikował w internecie tekst bardzo bliski oryginałowi z 1707. 

19:31, svetomir
Link Dodaj komentarz »
piątek, 08 marca 2019
Popielec w katedrze Notre Dame w Paryżu

07:23, svetomir
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 07 marca 2019
Papieski Popielec z Watykanu

07:03, svetomir
Link Dodaj komentarz »
środa, 06 marca 2019
Msza popielcowa z katedry w Kordobie

21:44, svetomir
Link Dodaj komentarz »
piątek, 30 marca 2018
Jacek Sykulski - Eli,Eli, lama sabachthani

21:32, svetomir
Link Dodaj komentarz »
Allegri - Miserere mei, Deus

06:58, svetomir
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 29 marca 2018
Papieska Msza Krzyżma z Watykanu

15:08, svetomir
Link Dodaj komentarz »
Msza Krzyżma z katedry Notre Dame w Paryżu

08:36, svetomir
Link Dodaj komentarz »
środa, 28 marca 2018
Muzyka Wielkopostna: Thomas Tallis, Lamentacje Jeremiasza 1

11:35, svetomir
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 27 marca 2018
Greckie prawosławne hymny Wielkiego Tygodnia

09:30, svetomir
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 26 marca 2018
Carl Heinrich Graun - oratorium pasyjne „Der Tod Jesu"

06:37, svetomir
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 25 marca 2018
Arvo Pärt - Pasja wg św. Jana

11:58, svetomir
Link Dodaj komentarz »
sobota, 24 marca 2018
Krzysztof Penderecki - Pasja wg Św. Łukasza

06:06, svetomir
Link Dodaj komentarz »
piątek, 23 marca 2018
Charles Wood- Pasja wg św. Marka

07:16, svetomir
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 22 marca 2018
Hilarion (Alfiejew) - Pasja wg św. Mateusza

07:26, svetomir
Link Dodaj komentarz »
środa, 21 marca 2018
Jan Sebastian Bach - Pasja wg św. Jana

08:43, svetomir
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 20 marca 2018
Jan Sebastian Bach - Pasja wg św. Łukasza

12:27, svetomir
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 19 marca 2018
Jan Sebastian Bach - Pasja wg św. Marka

07:05, svetomir
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 18 marca 2018
Jan Sebastian Bach - Pasja wg Świętego Mateusza

10:33, svetomir
Link Dodaj komentarz »
sobota, 10 marca 2018
XXIV Festiwal Muzyki Jednogłosowej

FMJ

PROGRAM

16.03 | PIĄTEK | godz. 19
MATEUSZ KOWALSKI, Marcin Żytomirski, Jakub Korona
koncert pt. „Oberek śpiewak”

Oberek-śpiewak to jedno ze zwyczajowych określeń mazurka w Radomskiem. W tamejszym interiorze do dnia dzisiejszego zachowały się przekazywane w tradycji ustnej krótkie formy melodyczne. Podczas koncertu usłyszymy podstawowy, instrumentalny skład polskiej muzyki nizinnej: skrzypce, basetlę i bębenek, a że nuta skrzypcowa bierze się ze śpiewu – też jednogłosowe, liryczne utwory wokalne.

Mateusz Kowalski – śpiewak i multinstrumentalista, uczeń wiejskich muzykantów, współtworzy liczne zespoły praktykujące polską muzykę tradycyjną in crudo, czyli bez stylizacji. W koncercie towarzyszyć mu będą: Marcin Żytomirski (basetla) i Jakub Korona (bębenek)

- - -

17.03 | SOBOTA | godz. 19
ADAM STRUG i Monodia Polska
koncert pt. „Barokowe piety”

W dobie baroku wiersze niejako automatycznie obrastały muzyką, dzięki czemu powstał imponujący kunsztem i liczbą zbiór polskich pieśni pasyjnych. Wśród nich wyróżniają się utwory, gdzie podmiotem lirycznym jest Matka Bolesna lub takie, w których dusza odwołuję się do Niej szukając ratunku. W koncercie usłyszymy zabrane przez Adama Struga w Łomżyńskiem pieśni wielkopostne przekazywane od pokoleń wyłącznie w tradycji ustnej. Śpiewakom towarzyszyć będzie lira korbowa.

Adam Strug - śpiewak i instrumentalista, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, scenarzysta filmów dokumentalnych, pomysłodawca zespołu śpiewaczego Monodia Polska, popularyzator polskiej i obcej muzyki tradycyjnej.

Monodia Polska – zespół śpiewaczy praktykujący polskie pieśni religijne i świeckie przekazywane od pokoleń wyłącznie w tradycji ustnej. Warianty melodyczne w wioskach drobnoszlacheckich i kurpiowskich północno-wschodniego Mazowsza zebrał Adam Strug. Śpiewacy posługują się skalami wcześniejszymi niż powszechnie dziś używana skala dur-moll.

- - -

18.03 | NIEDZIELA | godz. 19
JUSTYNA CZERWIŃSKA, Maria Puzynianka, Agata Wróbel
koncert pt. „Płaczcie anieli”

Justyna Czerwińska wraz z Marią Puzynianką i Agatą Wróbel zaśpiewają pieśni pasyjne z XVII i XVIII wieku. W koncercie usłyszymy utwory szlacheckie i gminne z Mazowsza, Podlasia i Rzeszowszczyzny. Jednogłosowy, żeński śpiew a capella stanowi źródło repertuarowe polskiej muzyki skrzypcowej, w której motywy religijne przechodzą w świeckie i odwrotnie.

Justyna Czerwińska – śpiewaczka i instrumentalistka, zajmuje się muzyczną tradycją z pogranicza kutnowsko-łowickiego, a także dawnym nabożnym śpiewem Mazowsza. Od 10 lat współtworzy zespół Dziczka specjalizujący się w ludowym śpiewie polskich Rusinów. W zespole tym pracują też Maria Puzynianka i agata Wróbel, z którymi zaśpiewa w koncercie płockim.

WSTĘP WOLNY | ZAPRASZAMY

21:33, svetomir
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5