Blog > Komentarze do wpisu
XXIV Festiwal Muzyki Jednogłosowej

FMJ

PROGRAM

16.03 | PIˇTEK | godz. 19
MATEUSZ KOWALSKI, Marcin Żytomirski, Jakub Korona
koncert pt. „Oberek ¶piewak”

Oberek-¶piewak to jedno ze zwyczajowych okre¶leń mazurka w Radomskiem. W tamejszym interiorze do dnia dzisiejszego zachowały się przekazywane w tradycji ustnej krótkie formy melodyczne. Podczas koncertu usłyszymy podstawowy, instrumentalny skład polskiej muzyki nizinnej: skrzypce, basetlę i bębenek, a że nuta skrzypcowa bierze się ze ¶piewu – też jednogłosowe, liryczne utwory wokalne.

Mateusz Kowalski – ¶piewak i multinstrumentalista, uczeń wiejskich muzykantów, współtworzy liczne zespoły praktykuj±ce polsk± muzykę tradycyjn± in crudo, czyli bez stylizacji. W koncercie towarzyszyć mu będ±: Marcin Żytomirski (basetla) i Jakub Korona (bębenek)

- - -

17.03 | SOBOTA | godz. 19
ADAM STRUG i Monodia Polska
koncert pt. „Barokowe piety”

W dobie baroku wiersze niejako automatycznie obrastały muzyk±, dzięki czemu powstał imponuj±cy kunsztem i liczb± zbiór polskich pie¶ni pasyjnych. W¶ród nich wyróżniaj± się utwory, gdzie podmiotem lirycznym jest Matka Bolesna lub takie, w których dusza odwołuję się do Niej szukaj±c ratunku. W koncercie usłyszymy zabrane przez Adama Struga w Łomżyńskiem pie¶ni wielkopostne przekazywane od pokoleń wył±cznie w tradycji ustnej. ¦piewakom towarzyszyć będzie lira korbowa.

Adam Strug - ¶piewak i instrumentalista, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, scenarzysta filmów dokumentalnych, pomysłodawca zespołu ¶piewaczego Monodia Polska, popularyzator polskiej i obcej muzyki tradycyjnej.

Monodia Polska – zespół ¶piewaczy praktykuj±cy polskie pie¶ni religijne i ¶wieckie przekazywane od pokoleń wył±cznie w tradycji ustnej. Warianty melodyczne w wioskach drobnoszlacheckich i kurpiowskich północno-wschodniego Mazowsza zebrał Adam Strug. ¦piewacy posługuj± się skalami wcze¶niejszymi niż powszechnie dzi¶ używana skala dur-moll.

- - -

18.03 | NIEDZIELA | godz. 19
JUSTYNA CZERWIŃSKA, Maria Puzynianka, Agata Wróbel
koncert pt. „Płaczcie anieli”

Justyna Czerwińska wraz z Mari± Puzyniank± i Agat± Wróbel za¶piewaj± pie¶ni pasyjne z XVII i XVIII wieku. W koncercie usłyszymy utwory szlacheckie i gminne z Mazowsza, Podlasia i Rzeszowszczyzny. Jednogłosowy, żeński ¶piew a capella stanowi Ľródło repertuarowe polskiej muzyki skrzypcowej, w której motywy religijne przechodz± w ¶wieckie i odwrotnie.

Justyna Czerwińska – ¶piewaczka i instrumentalistka, zajmuje się muzyczn± tradycj± z pogranicza kutnowsko-łowickiego, a także dawnym nabożnym ¶piewem Mazowsza. Od 10 lat współtworzy zespół Dziczka specjalizuj±cy się w ludowym ¶piewie polskich Rusinów. W zespole tym pracuj± też Maria Puzynianka i agata Wróbel, z którymi za¶piewa w koncercie płockim.

WSTĘP WOLNY | ZAPRASZAMY

sobota, 10 marca 2018, svetomir
Artur Rumpel