Blog > Komentarze do wpisu
Siedem boleści Matki Bożej

Maryjo, Matko Bolesna, pragniemy wziąć udział w Twoim lęku, jaki przeżyłaś, gdy sędziwy Symeon przepowiedział Ci wielkie cierpienie. Jakże szybko Twoja radość przemieniła sie w ból, kiedy byłaś z Synem w świątyni. W cichości duszy rozważałaś wszystkie te sprawy i zachowywałaś je w sercu. Wypełniłaś Boży plan zbawienia względem Ciebie.  (chwila ciszy) 

  Prosimy, Matko, wstawiaj sie za nami u Syna, aby dał nam łaskę przyjmowania i wypełniania planu,jaki Bóg ma wobec każdego z nas. Maryjo, Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi. Módl się za nami ! Maryjo, Matko Bolesna, tak bardzo byłaś strapiona, gdy uciekałaś do Egiptu. Bez przygotowania musiałaś uchodzić w nieznane, do obcych ludzi. Wraz z Jezusem zostałaś bezdomną, cudzoziemką i uciekinierką. W ciemnościach Twoja Niewzruszona wiara była dla Ciebie światłem i siłą. (chwila ciszy) Prosimy wstaw sie za nami u Twego Syna, by zesłał nam łaskę ufności, byśmy bez ociągania pozwolili się Bogu prowadzić, nawet wtedy, gdy Jego ścieżki wydają się nam niepojęte. Maryjo, Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi . Módl się za nami ! Maryjo, Matko Bolesna, jakże troszczyłaś się i niepokoiłaś nie znalazłszy Syna u znajomych i krewnych. Trudno było Ci zrozumieć odpowiedź Jezusa, ciężko Ci było w pełni oddać Go Ojcu. (chwila ciszy) Prosimy, wstaw sie za nami u Twego Syna, aby udzielił nam łaski miłości, abyśmy umieli kochać Boga ponad wszystko, co jest nam drogie, byśmy ofiarowali Mu całe nasze życie. Maryjo, Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi. Módl się za nami ! Maryjo, Matko Bolesna, u stóp krzyża przeniknął duszę Twoją miecz boleści. Anioł obiecał Ci Syna Boga Najwyższego, a ujrzałaś Go opuszczonego i odrzuconego. Pozostałaś jednak wierna przyrzeczeniu danemu podczas Zwiastowania: pozostałaś Służebnicą Pańską. (chwila ciszy)  Wstaw sie za nami, prosimy, u Twojego Syna, byśmy jasno widzieli i wiernie wypełniali zadania zgodnie z planem Bożym nawet wtedy, gdy przychodzi nam to z trudem. Maryjo, Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi. Módl się za nami ! Maryjo, Matko Bolesna, bardzo cierpiałaś stojąc razem ze św. Janem pod krzyżem: "Jak morze wielki jest mój smutek, czerwone od płaczu są moje oczy". Osamotniona trwałaś z uczniem u stóp Twego Syna.  (chwila ciszy) Przez Twoje wstawiennictwo prosimy o łaskę, abyśmy wspominając opuszczenie Jezusa umieli przyjąć i nieść krzyż naszego życia. (chwila ciszy) Maryjo, Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi. Módl się za nami ! Maryjo, Matko Bolesna, ostrze, które przebiło bok Twojego Syna, przeszyło takżę Twoją duszę. Cierpiąc przeżyłaś moment otwarcia sie serca Twojego Syna.  (chwila ciszy)  Prosimy, wstawiaj się za nami, abyśmy mogli zrozumieć, że przez miłość cierpienie staje się drogocenne u Boga. Maryjo, Matko i Królowo Przenajdreższej Krwi. Módl się za nami ! Maryjo, Matko Bolesna, pragniemy uczestniczyć z Tobą w żalu jaki ogarnął Ciebie, gdy na łonie trzymałaś martwego Syna. Nikt Go jak Ty nie ukochał i nikt nie był Mu tak wierny. Dziękujemy Ci za wielkość Twej duszy, za wytrwałość i oddanie.  (chwila ciszy)  
Prosimy, wstawiaj się za nami, abyśmy umieli wszystkie trudności i troski połączyć z Twoją samotnością, dopóki sam Bóg nie ześle nam słońca zmartwychwstania. Maryjo, Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi. Módl się za nami !    
za:http://www.cpps.pl 

źródło

piątek, 30 marca 2012, svetomir
Artur Rumpel

Polecane wpisy