Blog > Komentarze do wpisu
Luterański różaniec postny

różaniec

 

Różaniec jest jedną z tych praktyk katolickich, które są najostrzej krytykowane przez protestantów, osobliwie przez tych co radykalniejszych. Protestantyzm jest jednak zjawiskiem niezwykle zróżnicowanym. Oprócz nurtów antykatolickich mieści w sobie także katolicyzujące. Te ostatnie adaptują na swój użytek rozmaite praktyki katolickie, w tym także modlitwę różańcową. Oczywiście przejęte praktyki w mniejszym lub większym stopniu modyfikują celem dopasowania do własnych potrzeb, tradycyj i doktryn. Przykładem takiej protestanckiej adaptacji katolickiej praktyki jest Luterański Różaniec Postny (Lutheran Lent Rosary), zwany także po prostu Różańcem Luterańskim (Lutheran Rosary). Coś niecoś o tym różańcu jest napisane na tej stronie. Różaniec ten jest właściwie odmianą katolickiego Różańca do Imienia Jezus, który omawiałem już na swoim blogu bożonarodzeniowym, a który sam jest z kolei jedną z zachodnich recepcyj wschodniochrześcijańskiej Modlitwy Jezusowej. Powyżej prezentuję przykłady luterańskiego "sprzętu" różańcowego, poniżej zaś sposób odmawiania luterańskiego różańca za tą stroną internetową.

 

 

 

1.Zaczynamy znakiem Krzyża Świętego.

 

Polski: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

 

English: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

 

Latin: In nomine Patris et Filii et Spiriti Sancti. Amen.

 

 

2. Odmwaiamy Skład Apostolski

Polski: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,Stworzyciela nieba i ziemi,i w Jezusa Chrystusa,

Syna Jego Jedynego, Pana naszego,który się począł z Ducha Świętego,umęczon pod Ponckim

Piłatem,ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,zstąpił do piekieł,trzeciego dnia zmartwychwstał,

wstąpił na niebiosa,siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,stamtąd przyjdzie sądzić

żywych i umarłych.Wierzę w Ducha Świętego,święty Kościół powszechny,Świętych obcowanie,

grzechów odpuszczenie,ciała zmartwychwstanie,żywot wieczny.Amen

 

English: I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth. And in Jesus

Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, and born of the

virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, who was crucified, died and was buried. He

descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven

and sits at the right hand of the Father. From thence He will come to judge the living and

the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy catholic Church, the communion of saints,

the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.

 

Latin: Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum,

Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria

Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos,

tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris

omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum,

sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis

resurrectionem, vitam aeternam. Amen.

 

3. Na pierwszym paciorku różańca odmawiamy Modlitwę Pańską.

Polski: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam

dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas

na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

English: Our Father, Who art in Heaven, hallowed be Thy Name. Thy kingdom come, Thy will be

done on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our

trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation,

but deliver us from evil. Amen.

 

Latin: Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat

voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et

dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas

in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

 

4.Na trzech kolejnych paciorkach odmawiamy Modlitwe Jezusową.

 

Polski: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj sie nade mną, grzesznikiem.

 

English: Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy upon me, a sinner.

 

Latin: Domine Iesu Christe, Fili Dei, miserere mei, peccatoris.

 

5. Odmawiamy modlitwę Chwała Ojcu.

 

Polski: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

 

English: Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit; as it was in the

beginning, is now, and will be forever. Amen.

 

Latin: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper

et in saecula saeculorum. Amen.

 

6. Na pierwszym paciorku różańca odmawiamy Modlitwę Pańską.

Na dziesięciu kolejnych paciorkach odmawiamy Modlitwe Jezusową.

Odmawiamy modlitwę Chwała Ojcu.

 

7. Powtarzamy poprzednie sześć kroków dla każdej pozostałej tajemnicy.

 

8. Odmawiamy przedtrydenckie (biblijne) Pozdrowienie Anielskie, Kantyk Maryi lub

ewangeliczną modlitwę ks. Marcina Lutra do Matki Bożej.

 

Polski: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Amen.

 

English: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women and

blessed is the fruit of thy womb, Jesus Christ. Amen.

 

Latin: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus

fructus ventris tui, Iesus Christus. Amen.

 

Polski: Wielbi dusza moja Pana I raduje się duch mój w Bogu , moim Zbawcy Bo wejrzał na

uniżenie Swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą Wszystkie pokolenia

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, Święte jest Jego imię. A Jego miłosierdzie z

pokolenia na pokolenie Nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia

Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu,

A wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami. A bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, Pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom,

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

 

English: My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior; For he has

looked on the humble estate of his servant. For behold, from now on all generations will

call me blessed; For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name.

And his mercy is for those who fear him from generation to generation. He has shown

strength with his arm; He has scattered the proud in the thoughts of their hearts; He has

brought down the mighty from their thrones and exalted those of humble estate; He has

filled the hungry with good things, and the rich he has sent empty away. He has helped his

servant Israel, in remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham and to

his offspring forever.

 

Latin: Magnificat anima mea Dominum,et exsultavit spiritus meus in Deo salvatore meo,

quia respexit humilitatem ancillae suae.Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes,quia fecit mihi magna,qui potens est,et sanctum nomen eius,

et misericordia eius in progenies et progeniestimentibus eum.Fecit potentiam in brachio suo,dispersit superbos mente cordis sui;deposuit potentes de sede et exaltavit humiles;

esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes.Suscepit Israel puerum suum,

recordatus misericordiae suae,sicut locutus est ad patres nostros,Abraham et semini eius in saecula.

 

English: O Blessed Virgin, Mother of God, what great comfort God has shown us in you, by so

graciously regarding your unworthiness and low estate. This encourages us to believe that

henceforth He will not despise us poor and lowly ones, but graciously regard us also,

according to your example.

 

9.Kończymy znakiem Krzyża Świętego

 

Za stroną: http://www.wikihow.com/Pray-the-Lutheran-Rosary

 

Jak, widać modlitwa ta jest pozbawiona wszelkich elementów sprzecznych z doktryną protestancką, nie ma jednak w niej też nic sprzecznego z doktryną katolicką. Z powodzeniem może więc ów luterański różaniec odmawiany także przez katolików, może tylko z pominięciem owej modlitwy maryjnej Lutra, a i to nie ze względu na jej treść, której prawowierność nie budzi wątpliwości, ale na autora. Nasuwa się refleksja, że skoro są luteranie akceptujący Różaniec Jezusowy, to mogliby oni przyjąć także inne, podobne do niego, wybitnie chrystocentryczne praktyki katolickie, na przykład koronkę do Miłosierdzia Bożego. Można też mieć nadzieję, że wraz z przejmowaniem takich praktyk będą oni przybliżać się do katolicyzmu jeśli nie organizacyjnie, czy doktrynalnie, to przynajmniej duchowo.

 

wtorek, 06 marca 2012, svetomir
Artur Rumpel

Polecane wpisy